Uitnodiging aan Schepen Watteeuw

Geachte Schepen, beste heer Watteeuw,

 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet goed weet waar eerst beginnen.  Mijn ergernis met de voorgestelde aanpassingen aan het circulatieplan in de Ham hebben me ook al een paar weken weerhouden om deze brief te schrijven.  Is dit gewoon persoonlijke ergernis, enkel vanuit een individuele situatie ?  Of wordt die gedeeld door nog meer mensen ?  Na die eerste paar weken blijkt dat de ergernis verder reikt en ook mensen in aanpalende straten treft, niet enkel autobezitters maar ook fietsers en andere bewoners.  Ik heb niet veel zin om in het politieke spel terecht te komen, en wil ook niet de burgerparticipatie in uw plaats organiseren.  Maar toch zou ik u willen uitnodigen met de buurt in dialoog te treden.  In het nieuw geopende FranzGustav bijvoorbeeld, waar extra knippen en eenrichtingsstraten op een zakdoek bijeenkomen.

 

Een greep uit de argumenten die u misschien kunnen overtuigen om met de buurtbewoners te overleggen in een poging het Hamkluwen te ontwarren :

  • Stad Gent wil kost wat kost sluipverkeer in de Ham tijdens de spits vermijden. Want te veel bestuurders zouden de Dampoort (gedeeltelijk) willen ontwijken via de Ham.  Dit door twee extra knippen en twee tegengestelde eenrichtingsstraten.  Bijgevolg moeten heel wat bewoners kilometers omrijden, en sommigen onder hen zelfs voor ALLE verplaatsingen met de wagen via … de Dampoort. En dit 7 dagen op 7, 24 uur op 24.  De remedie is duidelijk erger dan de kwaal !
  • Er komt daarbovenop een toegenomen parkeerdruk bij evenementen in de Centrale, Ovaki filmclub en de Kopergietery. Want wie langs de Ham binnenrijdt kan niet meer uitwijken naar parkeerplaatsen in naburige straten, de parkeerplaatsen in de Ham zullen zeer snel ingenomen zijn.  Bezoekers zowel als bewoners eindigen dan via de Kraankinderstraat aan …. de Dampoort.  Ook hier ligt de remedie aan de basis van extra kwalen.
  • Bewoners-pendelaars die geen andere optie hebben dan met de auto naar het werk te gaan zullen trouwens vermijden te parkeren in het gedeelte van de Ham vanaf Blekerijstraat tot Stapelplein. Want wie op 1 van die meer dan 100 parkeerplaatsen parkeert eindigt iedere morgen via de Kraankinderstraat aan …. de Dampoort.  Dus wordt het krasselen voor een plaatsje in het eerst deel van de Ham, de Blekerijstraat en Blekersdijk.  De remedie is duidelijk erger dan de kwaal, dat begrijpt u wellicht ook wel.
  • Voor fietsers die rekenen op de as Kongo-/Bomastraat, Kraankinderstraat en toekomstige fietsersbrug over de dokken wordt het er ook niet beter op. Alle (vracht)verkeer door de Kraankinderstraat zorgt voor gevaarlijke situaties, u zal er wellicht ook de parkeerplaatsen wegnemen in de overtuiging het onmogelijke mogelijk te maken.  De remedie wordt hier een potentieel levensbedreigende kwaal.
  • Deze laatste variant van het circulatieplan is nooit in enig overleg opgedoken, ik heb ook meermaals navraag gedaan naar de stand van zaken omdat er sprake was van verder overleg met Milliken. Maar nooit is daar antwoord op gekomen of was u, uw diensten of de dienst beleidsparticipatie bereid om de optie en bijhorende gevolgen te testen bij de bewoners.  De remedie was blijkbaar enkel haalbaar door de bijkomende kwalen te verzwijgen of te negeren.
  • Maar, zoals in vorige briefwisseling, probeer ik altijd te kijken of er wel alternatieven voor handen zijn en u inderdaad geen andere keuze had. De buurtbewoners zuleln zeker verschillende alternatieven aandragen.  Maar toch een voorzet : heeft u er al aan gedacht alles bij het oude te laten en gewoon een bord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ aan het Stapelplein te plaatsen ?  Indien nodig een paar gerichte controles of, als het uiteindelijk echt moet, de camera’s plaatsen die eerst aan de Joremaaie gingen komen.   De nummerplaten van de bewoners zijn bij de bevoegde diensten bekend en bezoekers kunnen regulariseren met hetzelfde systeem dat u voor de verkeersvrije zone voorziet.  Eenmaal de Dampoort heringericht zal dit een tijdelijke oplossing blijken, daar bent u toch ook van overtuigd vermoed ik.

 

Mag ik u dus met aandrang vragen om toch eens langs te komen in de Ham en de gevolgen gewoon lijfelijk te aanschouwen ?  Ze zijn zo flagrant dat het eentonig wordt erover te klagen.  U kan altijd bij mij terecht, ik ben bereid mensen te mobiliseren voor een gespreksronde, we kunnen zoals gezegd ook in de FranzGustav terecht.  Maar verplicht ons alstublieft niet tot burger-protest of het oprichten van actiegroepen of andere alternatieven.  Dit leidt tot zoveel negatieve energie en kan de dialoog enkel verstarren.  Neem gewoon eens de tijd om naar ons te luisteren, het kan soms eenvoudig zijn.

 

Groeten,

Jan Ginneberge

Ham 125 Gent

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *