Ons alternatief

De knippen aan de Ottogracht en de De Pauwvertakking liggen blijkbaar vast.  Maar we hebben alle andere voorgestelde ingrepen in de zone weggehaald en dan oplossingen gezocht voor drie uitdagingen die dan ontstaan :

en komen dan tot het volgende voorstel :

  1. Twee fundamentele ingrepen t.o.v. bestaande verkeerssituatie :
    • Enkele richting staduitwaarts in laatste deel Ham
    • Knip op Minnemeersbrug
  2. Twee ondersteunende maatregelen :
    • Verplicht rechtsaf aan einde Kraankinderstraat voor stadinwaarts verkeer
    • Verplicht rechtdoor staduitwaarts aan Joremaaie (uitgezonderd de Lijn)

Downloaden (PDF, 691KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *