Ook fietsers komen er niet beter vanaf

Voor fietsers die rekenen op de as Kongo-/Bomastraat, Kraankinderstraat en toekomstige fietsersbrug over de dokken wordt het er ook niet beter op. Alle (vracht)verkeer door de Kraankinderstraat zorgt voor gevaarlijke situaties, men zal er wellicht ook de parkeerplaatsen wegnemen in de overtuiging het onmogelijke mogelijk te maken.  De remedie wordt hier een potentieel levensbedreigende kwaal.