Sluipverkeer van de Ottogracht vermijden

Ons voorstel :

  • Door de knop aan de Ottogracht zal een deel bestuurders op zoek gaan naar alternatieven via de Goudstraat of de Baudelostraat.
  • Om te voorkomen dat die via Blekersdijk-Ham-Steendam toch richting Zuid kunnen stellen wij een knip op de Minnemeersbrug voor.
  • Daardoor komt er ook geen knip aan het kruispunt Blekersdijk-Blekerijstraat-Kongostraat.
  • En wordt de combinatie  Goudstraat – Baudelostraat een lus vanuit de Ottogracht.

Voordelen :

  • Er blijft een maximale circulatie binnen de blauwgroene zone waardoor voldoende bewegingsruimte ontstaat o.m. in functie van parkeren.
  • Strookt volledig met de principes van circulatieplan om bij voorkeur natuurlijke barrières te gebruiken als knip.
  • Afsluiting van potentieel sluipverkeer ten gevolge van de knip op de as Tolhuislaan – Keizer Karelstraat ter hoogte van de Ottogracht.

Downloaden (PDF, 504KB)